Rezultati 2. ocjenjivanja džemova, pekmeza i voćnih namaza na Izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici


Rezultati 2. ocjenjivanja džemova, pekmeza i voćnih namaza na Izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici

 

 

Izvješće

Ukupno je pristiglo 20 uzoraka, od koji je 14 voćnih namaza, 2 ekstra džem, 4 džema. Dva uzorka su diskvalificirana radi prisutnosti pljesni.

Od fizikalno- kemijskih parametara određivani su topljiva suha tvar (refraktometrijski) i ph vrijednost (pomoću pH metra). Senzorska(organoleptička) analiza  provedena je metodom bodovanja sa maksimalno 20 bodova i obuhvatila je ocjenu 4 parametra (Tablica br.1)

 

broj uzorka:    _________________

 

Karakteristika Najviši broj

bodova

Postignuti broj bodova Napomena
boja 4
konzistencija 6
miris 4
okus 6
UKUPNO 20

 

Tablica br. 1.

Svi uzorci su kategorizirani prema važećem Pravilniku o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN 084/2019) u pogledu suhe tvari, koja mora biti minimalno 60%±3% da bi se proizvod uvrstio u kategoriju pekmeza ili džemova.

Na osnovu rezultata, uzorci su podijeljeni u 4 kategorije:

 • 14 voćnih namaza
 • 2 ekstra džema
 • 4 džema

*Uzorci pod rednim brojem 3. i 13. su izuzeti od vrednovanja zbog prisustva pljesni i fermentacije.

Na osnovi postignutog broja bodova a u skladu s Pravilnikom o senzorskom ocjenjivanju džemova, pekmeza i voćnih namaza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici i za potrebe Razvojnog centra Ličko-senjske županije ocjenjeni uzorci dobivaju  sljedeća odličja:

1 Šampion kvalitete

9 Zlatnih

6 Srebrene

3 Brončane diplome (medalje).

 

*ŠAMPION KVALITETE

Voćni namaz šljiva- Uzorak 19,  sa ostvarenim najvećim brojem bodova 19,5

ZLATNA DIPLOMA(MEDALJA) 18,00-20,00 bodova

 • Kategorija voćni namaz
 • Uzorak 1 sa osvojenih 19,00 bodova
 • Uzorak 11 sa osvojenih 19,00 bodova
 • Uzorak 15 sa osvojenih 19,25 bodova
 • Uzorak 16 sa osvojenih 18,5 bodova
 • Uzorak 20 sa osvojenih 19,25 bodova
 • Kategorija Ekstra džem
 • Uzorak 2 sa osvojenih 19,00 bodova
 • Kategorija Džem
 • Uzorak 17 sa osvojenih 19,25 bodova
 • Uzorak 18 sa osvojenih 19,00 bodova

SREBRENA DIPLOMA (MEDALJA) 16,00-18,00 bodova

 • Kategorija voćni namaz
 • Uzorak 5 sa osvojenih 16,5 bodova
 • Uzorak 7 sa osvojenih 17,5 bodova
 • Uzorak 8 sa osvojenih 16,00 bodova
 • Uzorak 9 sa osvojenih 17,00 bodova
 • Uzorak 12 sa osvojenih 17,00 bodova

 

 • Kategorija Džem
 • Uzorak 14 sa osvojenih 17,5 bodova

 

BRONČANA DIPLOMA(MEDALJA) 14,00-16,00 bodova

 • Kategorija voćni namaz
 • Uzorak 4 sa osvojenih 15,00 bodova
 • Uzorak 6 sa osvojenih 15,25 bodova
 • Uzorak 10 sa osvojenih 15,5 bodova

 

 

 

 

U Gospiću 19.09.2023

Predsjednik Ocjenjivačke komisije

_______________________________

prof. dr. sc. Nadica Dobričević

 

Fizikalno-kemijska analiza voćnih namaza, džemova i pekmeza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA
% TOPLJIVA SUHA TVAR ph
Šifra % TST %TST sr. ph pH sr.
1 34,1 34,03333 3,45 3,436667
34 3,43
34 3,43
2 59,2 59,26667 3,38 3,386667
59,3 3,4
59,3 3,38
3 60,1 60,13333 2,75 2,756667
60,2 2,69
60,1 2,83
4 63 62,3 3,85 3,826667
61,9 3,78
62 3,85
5 50 49 3,34 3,296667
48 3,27
49 3,28
6 32 31,5 3,84 3,746667
31 3,7
31,5 3,7
7 51,2 50,33333 3,2 3
50 2,9
49,8 2,9
8 55,9 55,73333 2,94 2,933333
55,6 2,96
55,7 2,9
9 39,2 35,86667 2,89 2,856667
33,4 2,85
35 2,83
10 56,3 55,66667 2,88 2,843333
55,3 2,84
55,4 2,81

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA
% TOPLJIVA SUHA TVAR ph
Šifra % TST %TST sr. ph pH sr.
11 36,3 36,33333 3,8 3,7
37,5 3,75
35,2 3,55
12 47,2 47,16667 3,8 3,7
47,1 3,76
47,2 3,54
13 27 27 3,2 3,183333
27 3,19
27 3,16
14 60 59,6 3,4 3,263333
59,1 3,21
59,7 3,18
15 43 41,76667 2,9 2,826667
42,5 2,73
39,8 2,85
16 46,7 45,86667 3,1 3
45,2 2,95
45,7 2,95
17 62,2 61,93333 3,6 3,58
62,3 3,62
61,3 3,52
18 59,8 60,2 3,49 3,436667
59,9 3,39
60,9 3,43
19 55,1 55,03333 3,58 3,496667
55 3,49
55 3,42
20 42,1 41,2 3,9 3,7
41,5 3,5
40 3,7

 

 

*sr-srednja vrijednost

Senzorsko ocjenjivanje voćnih namaza, džemova i pekmeza na izložbeno-sajamskoj manifestaciji Jesen u Lici

 

 

 

Uncategorized @hr

Comments are disabled.