O projektu

_

Dana 28. kolovoza 2017. godine Ličko-senjska županija kao nositelj projekta „Razvojni centar Ličko-senjske županije“ sklopila je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije – K.K.03.1.2.01.0017.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.260.723,25 HRK, a bespovratna sredstva u iznosu od 18.608.890,41 HRK financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Partneri na ovom Projektu su Grad Gospić i Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA, a suradnici Poduzetnički  inkubator BIOS d.o.o. Osijek, Općina Plitvička Jezera, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Brinje, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

 

Projektom će se rekonstruirati bivša vojarna u Pazariškoj ulici u Gospiću. Unutar ove zgrade na neto površini od 1.701,85 m2 smjestit će se prostorije proizvodnog pogona za preradu voća i meda (za preradu voća i povrća sušenjem, za preradu voća u želirane proizvode (džemove, namaze), za punjenje i preradu meda te laboratorij za fizikalne analize s pratećim skladišnim prostorima i rashladnim komorama.

 

Predviđeni su i uredi i coworking prostori za poduzetnike koji će se tamo smjestiti temeljem javnog natječaja te uredi voditelja poduzetničkog inkubatora, voditelja postrojenja i poduzetničke potporne institucije. Za poduzetnike će na raspolaganju biti ukupno 30 funkcionalno-prostornih jedinica.

Ovaj će se cilj postići kroz tri rezultata:

 • Obnovljena zgrada za smještaj Razvojnog centra,
 •  Opremljen Razvojni centar,
 • Uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati na području Ličko-senjske županije).

Usluge koje će pružati Razvojni centar:

 • Korištenje poluindustrijskih postrojenja
 • Korištenje laboratorija za fizikalne analize i ugovaranje usluga laboratorija
 • Korištenje i najam spremišta
 • Korištenje i najam rashladnih komora
 • Korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam
 • Najam ureda u inkubatoru/akceleratoru uz popratne usluge za poduzeća stanare
 • Najam multifunkcionalne dvorane poduzetnicima izvan Centra

Potporne usluge poduzetničkog inkubatora/akceleratora poduzetnicima u Centru i izvan njega:

 • Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača,
 • Stručna pomoć  pri vođenju i upravljanju poslovnim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za novootvorena poduzeća), pri izradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za postojeća poduzeća) i pri pronalaženju izvora financiranja
 • Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra,
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike,
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo…),
 • Mentorstvo,
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora,
 • One stop service Centar za podršku ulagačima pomoću GIS alata

Očekivani utjecaj projekta na razvoj:

Povećanje prometa inkubiranih/akceleriranih poduzeća kao i onih koji su povremeni korisnici usluga Razvojnog centra zbog stručne podrške koju će primiti u Razvojnom centru

 • Povećanje broja novootvorenih malih poduzetnika na području Županije,
 • Povećanje broja poljoprivrednih poduzetnika,
 • Povećana stopa preživljavanja poduzeća uslijed potpornih usluga Centra,
 • Učinkovitije privlačenje ulagača u Ličko-senjsku županiju,
 • Općenito povećanje zapošljavanja uslijed uspješnijeg poslovanja poduzeća-stalnih i vanjskih korisnika usluga Centra.

U sklopu provedbe Projekta provest će se i kampanja za podizanje svijesti o Projektu i to kroz prezentacije Projekta u svim gradovima i općinama Ličko-senjske županije.