Korištenje laboratorija za fizikalne analize i ugovaranje usluga laboratorija

_

Laboratorij za fizikalne analize infrastrukturno je kapacitiran za provođenje osnovnih fizikalnih analiza ulaznih sirovina (npr. određivanje teksture i suhe tvari svježeg voća, suhe tvari i mase zaprimljenog meda itd.), praćenje tehnološkog procesa (npr. praćenje promjene udjela suhe tvari tijekom proizvodnje džemova), određivanje kvalitete gotovih proizvoda, stabilnost gotovih proizvoda tijekom skladištenja i sl. U navedenom laboratoriju provoditi će se priprema uzoraka za analize i fizikalne analize uzoraka.
Laboratorij za fizikalne analize je opremljen za provođenje osnovnih fizikalnih analiza ulaznih sirovina (npr. određivanje teksture i suhe tvari svježeg voća , suhe tvari i mase zaprimljenog meda i sl.), praćenje tehnološkog procesa, određivanje kvalitete gotovih proizvoda, stabilnost gotovih proizvoda tijekom skladištenja i sl, a provodit će se i priprema uzoraka za analize i fizikalne analize uzoraka.

Među ostalom opremom kojom raspolaže laboratorij za fizikalne analize nalazi se:

  • pH metar raspona mjerenja: od -2,00 do 20,00 (+-0,01)
  • refraktometar mjernog područja 0-92% Brix (±0.1)
  • Vortex diametra vrtnje: 4 mm,
  • analitička vaga odvage u rasponu: od 10 mg do 220 g
  • laboratorijski sušionik volumena 161 L i temperaturnog raspona od 20 °C do 300 °C