Županijske potpore

_

Županijske poticajne mjere utvrđene su dugoročnim razvojnim programima Županije.

Više na:

www.licko-senjska.hr