Korištenje poluindustrijskih postrojenja – poljoprivredno-prehrambeni inkubator/akcelerator

_

Poluindustrijsko postrojenje za preradu voća u želirane proizvode opremljeno je opremom i uređajima za proizvodnju želiranih proizvoda (džemova, namaza, pekmeza, marmelada i sl.) te po potrebi i drugih vrsta proizvoda sukladno potrebama malog i srednjeg poduzetništva (npr. premaza za pekarsku industriju).
Postrojenje će biti opremljeno opremom i uređajima za proizvodnju želiranih proizvoda (džemova, namaza, pekmeza, marmelada itd.) te po potrebi drugih vrsta proizvoda sukladno potrebama malog i srednjeg poduzetništva (npr. premaza za pekarsku industriju). Isto kao i kod postrojenja za sušenje voća, ovo će biti pilot postrojenje manjeg kapaciteta (sukladno provedenoj analizi tržišta i procijenjenim količinama svježeg voća za preradu), koje će omogućiti provedbu kompletnog proizvodnog procesa, kao i simulaciju u svrhu edukacije, počevši od prihvata i skladištenja sirovine do prerade u gotov proizvod, uvažavajući sva pravila i zahtjeve struke, sigurnosti hrane i zadovoljavanja sustava sigurnosti proizvodnog procesa. Postrojenje će omogućiti proširenje asortimana, transfer znanja i tehnologije u mala i srednja poduzeća, edukaciju prerađivača i podizanje razine znanja o postojećim i novim tehnologijama prerade različitih vrsta voća. Postrojenje se može nadopuniti dodatnom opremom i novim uređajima shodno potrebama suradnje s gospodarstvom.
Maksimalni kapacitet proizvodnje je 300 kg gotovog želiranog proizvoda (džema, ekstra džema, pekmeza) dnevno.
Raspoloživa oprema za najam među ostalim obuhvaća:

 • VAKUUM KUHALO sa spremnikom za zagrijavanje i pasterizatorom kapaciteta 100 l sa zagrijavanjem pomoću dvostrukog plašta i mogućnošću pasterizacije pri temperaturi od min 80 °C te
 • PUNILICU kapaciteta 300 stakleni na sat i
 • ČEPILICU kapaciteta 300 staklenki na sat te ETIKETIRKU
 • STROJ ZA PRANJE I SUŠENJE STAKLENKI

Poluindustrijsko postrojenje za preradu voća sušenjem opremljeno je opremom i uređajima za proizvodnju sušenog voća te po potrebi drugih vrsta proizvoda (npr. povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja te drugih roba čije dimenzije omogućavaju smještanje na ladice sušare.)
Raspoloživa oprema za najam među ostalim obuhvaća:
Postrojenje će biti opremljeno opremom i uređajima za proizvodnju sušenog voća te po potrebi drugih vrsta proizvoda (npr. povrća) sukladno potrebama malog i srednjeg poduzetništva. U poluindustrijskom postrojenju će se instalirati pilot postrojenja manjeg kapaciteta (sukladno provedenoj analizi tržišta i procijenjenim količinama svježeg voća za preradu) koji omogućava kako simulaciju, tako i provedbu kompletnog proizvodnog procesa, počevši od prihvata i skladištenja sirovine do prerade u gotov proizvod, uvažavajući sva pravila i zahtjeve struke, sigurnosti hrane i zadovoljavanja sustava sigurnosti proizvodnog procesa (HACCP, GMP, GHP i sl). Poluindustrijsko postrojenje za preradu voća omogućava proširenje asortimana, transfer znanja i tehnologije u mala i srednja poduzeća, edukaciju prerađivača i podizanje razine znanja o postojećim i novim tehnologijama prerade različitih vrsta voća. U navedenom postrojenju postoji mogućnost nadopune inicijalno nabavljene opreme i nabavke novih uređaja i opreme shodno potrebama suradnje s gospodarstvom.
Predviđeno je sušenje u klasičnoj komornoj sušari. Komorna sušara namijenjena je sušenju svih vrsta voća, povrća i ljekovitog bilja, te drugih roba čije dimenzije omogućavaju smještanje na ladice sušare. U radnom prostoru sušare smješteno je 50 ladica ukupne površine 40 m2, a sušara može primiti otprilike 800 kg računato na svježu šljivu.

 • SUŠARU ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE kapaciteta 400 kg/24h,
 • PASIRKU ZA VOĆE I POVRĆE satnog kapaciteta 300 kg,
 • UREĐAJE ZA PRIPEMU VOĆA ZA SUŠENJE sa rezačima za jabuke na ploške kapaciteta 90 kg/ sat i krušaka na osmine te
 • STROJ ZA VAĐENJE KOŠTICA IZ ŠLJIVE
 • UREĐAJ ZA PRANJE VOĆA I POVRĆA kapaciteta 300 kg/sat i
 • PAKERICU sušenih proizvoda, VARILICU te STROJ ZA ISPIS DATUMA

Od 2022 godine Razvojni centar Ličko-senjske županije ima:

POLUATOMATSKA REZALICA  jabuka za čips – mogućnost guljenja jabuke, sjeckanje na ploške i kriške

VAKUMIRKA s mogućnošću popunjavanja prehrambenim plinom

 

Poluindustrijsko postrojenje za punjenje i preradu meda opremljeno je za skladištenje meda pri optimalnim uvjetima te provođenje postupka punjenja u ambalažu različitih kapaciteta (volumena 250 i 750 ml i u staklenke manjeg volumena za restorane, hotele i sl.), pretakanje meda u veće spremnike ukoliko se med pakira za prodaju u rinfuzi, etiketirnje i sl.

U poluindustrijskom postrojenju za punjenje i preradu meda provoditi će se sustavno preuzimanje različitih vrsta meda od malih proizvođača, vođenje ulaznih kontrolnih lista zaprimljenih uzoraka (datum preuzimanja proizvoda, kontrola zaprimljene mase proizvoda, suha tvar proizvoda, podaci o vrsti meda, podaci o proizvođaču itd.), skladištenje pri optimalnim uvjetima sukladno zahtjevima proizvoda do trenutka pripreme za punjenje i punjenja te provođenje postupka punjenja u ambalažu različitih kapaciteta (volumena 250 i 750 mL i u staklenke manjeg volumena
npr. za restorane, hotele i sl.). Navedeno postrojenje će biti opremljeno opremom i uređajima za čuvanje meda te punjenja u ambalažu, a instalirana oprema omogućava provedbu kompletnog proizvodnog procesa, počevši od prihvata i skladištenja sirovine do prerade u gotov proizvod tj. punjenja meda u odgovarajuću ambalažu, uvažavajući sva pravila i zahtjeve struke, sigurnosti hrane i zadovoljavanja sustava sigurnosti proizvodnog procesa (HACCP, GMP, GHP i sl).
Poluindustrijsko postrojenje za punjenje i preradu meda omogućava proširenje asortimana, transfer znanja i tehnologije u mala i srednja poduzeća, edukaciju prerađivača i podizanje razine znanja o postojećim i novim tehnologijama prerade meda u različite proizvode. Također je važno istaknuti da u navedenom postrojenju postoji mogućnost nadopune opreme te nabavke novih uređaja i opreme u slučaju potrebe proširenja asortimana i proizvodnje različitih proizvoda od meda, a shodno potrebama suradnje s malim i srednjim proizvođačima te gospodarstvom.
Postrojenje može primiti 600 kg meda.

Raspoloživa oprema za najam među ostalim obuhvaća:

 • PUNILICU ZA MED koja ima dozator koji omogućuje punjenje količine od 5g do 45 kg, te ETIKETIRKU, zatim
 • KOMORU ZA DEKRISTALIZACIJU MEDA
 • PUMPU ZA PREPUMPAVANJE MEDA kapaciteta 1500 litara,
 • HOMOGENIZATOR volumena 200 litara,
 • SPREMNIKE ZA MED od 50, 100 i 200 kg.

ZAJEDNIČKE USLUGE za korisnike poluindustrijskih postrojenja

Svi korisnici usluga poluindustrijskih postrojenja imaju mogućnost korištenja poluindustrijskih postrojenja za skladištenje i preradu voća i povrća te punjenje meda uz stručnu podršku tehnologa.
Svim korisnicima usluga poluindustrijskog postrojenja omogućit će se korištenje svih ostalih popratih prostorija potrebnih za ovu vrstu prerade – poput spremišta, laboratorija za fizikalne analize i prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka.

SGS HACCP certifikat