Korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam

_

Prostorije povezane s proizvodnjom i promocijom sastoje se od:

  • prostorije za pripremu uzoraka
  • prostorije za senzorsku ocjenu uzoraka

Obje prostorije su povezane u svojoj funkciji. U prostoriji za pripremu uzoraka priređuju se uzorci sušenog ili želiranog voća te meda kako bi se senzorski mogli procijeniti (pretakanje, zagrijavanje, stavljanje u teglice ili na tanjuriće i sl.). Nakon toga se prenose u susjednu prostoriju, prostoriju za senzorsku ocjenu uzoraka (koja u skladu sa zakonskom regulativom mora biti odvojena od prostorije za pripremu uzoraka) gdje se prezentiraju stručnoj komisiji. Senzorskom ocjenom uzorka proizvoda procjenjuju se karakteristike poput okusa, arome, mirisa, teksture i sl. te se daje ocjena proizvoda.