KONFERENCIJA / Nematerijalna baština kao potencijal razvoja – POZIV


Gacko pučko otvoreno učilište Otočac organizira konferenciju „Nematerijalna baština kao potencijal razvoja“ koja će se u Otočcu po prvi put održati 9. lipnja 2023. godine u 18 sati. Organizatoru se kao glavni partneri pridružuju Grad Otočac i Turistička zajednica Grada Otočca te brojni drugi partneri, a konferencija će okupiti pet predavača iz različitih sektora povezanih s baštinom, turizmom, poduzetništvom i kreativnim industrijama.

Konferencija će se, s ciljem snažnijeg umrežavanja s lokalnom baštinom i lokalnom zajednicom, održati na otvorenome, na platou ispred Učeničkog doma i otvorena je za sve zainteresirane sudionike. Sudionici konferencije će, nakon panelističkog dijela, imati priliku kroz neformalno druženje razmijeniti kontakte i iskustva vezana za postojeće i potencijalne projekte.

Razvoj ruralnih područja kroz očuvanje nematerijalne kulturne baštine, implementacija nematerijalne kulturne baštine u poduzetničke i obrtničke pothvate, kulturni turizam i popularizacija nematerijalne kulturne baštine kroz digitalne medije neke su od aktualnih tema kojima će se konferencija u svom prvom izdanju baviti. Teme konferencije odabrane su s ciljem doprinošenja ostvarivanju prioriteta koji su postavljeni u strateškim dokumentima Grada Otočca – „Strategiji razvoja Grada Otočca 2019. – 2023.“ te „Strategiji razvoja turizma Grada Otočca“.

Svoja iskustva u upravljanju projektima baziranima na baštini podijelit će Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja, Jagoda Divić, samostalna savjetnica u Sektoru za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore, Petra Mandac, prodekanica za međunarodnu suradnju i nositeljica kolegija „Svjetska kulturna baština“ i „Kulturni turizam“ Veleučilišta Aspira, Anita Bušljeta Tonković, viša znanstvena suradnica Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar i Ema Bašić, asistentica na Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar.

Konferencija će se održati uz partnersku podršku Hrvatskog ureda za UNESCO, u godini u kojoj se obilježava 20 godina od proglašenja UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, a popisu partnera pridružuju se Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Razvojni centar Ličko-senjske županije, Turistička zajednica Ličko-senjske županije, Klaster Lika Destination, Fotoklub Otočac i Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke.

 

Comments are disabled.