Poduzetničke zone EN

_

EN Na području Ličko-senjske županije izgrađeno je i komunalnom infrastrukturom djelomično ili potpuno opremljeno ukupno 5 poduzetničkih zona u kojima još uvijek ima slobodnog prostora za prihvat novih ulagača. To su Poduzetnička zona Smiljansko polje – Gospić, Poduzetnička zona Konjsko Brdo – Perušić, Poduzetnička zona Podudbina, Poduzetnička zona Čiponjac Novalja, Poduzetnička zona Maljen – Brinje.

Osim toga u pripremi je izgradnja i opremanje minimalno jedne poduzetničke zone u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Županije.

NAZIV
PODUZETNIČKE ZONE
EN
P.Z. SMILJANSKO POLJE – GOSPIĆ P.Z. ČIPONJAC – NOVALJA P.Z. MALJEN BRINJE P.Z. KONJSKO
BRDO – PERUŠIĆ
P.Z. PODUDBINA – UDBINA
Upravljanje zonom Grad Gospić Grad Novalja Općina Brinje Općina Perušić Općina Udbina
Kontakt podaci Tel: 053/572-025
Email:
zona@gospic.hr
Web stranica:
www.zona.gospic.hr
Dinko Škunca
Tel: 053/663-407
Email:
fondovi@novalja.hr
Web stranica:
www.novalja.hr
Ivica Perković
Tel: 053/701-260
Email:
ured-nacelnika@brinje.hr
Web stranica:
www.brinje.hr
Ivica Turić
Tel: 053/679-188
Email:
opcina@perusic.hr
Web stranica:
www.perusic.hr
Zlatko Brkić
Tel: 053/778-283
Email:
opcina.udbina@gs.t-com.hr
Web stranica:
www.udbina.hr
Ukupna površina zone 240.000 m2 174.208 m2 282.872 m2  19.681 m2 115.000 m2
Namjena prema važećem
prostornom planu
Proizvodna, poslovna Trgovačke,
komunalno-servisnei zanatske djelatnosti
Mješovita, proizvodna,
poslovna, infrastrukturna
Mješovita, proizvodna, poslovna,
ugostiteljsko-turistička,
javna i društvena infrastrukturna
Proizvodna, poslovna
Način ulaska u
posjed zemljišta u zoni
Kupnja zemljišta,
pravo građenja
Kupnja zemljišta (Javni natječaj),
pravo gradnje (Javni natječaj)
Kupnja, pravo građenja, najam Kupnja zemljišta Kupnja,

pravo građenja