Državne potpore

_

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i odnose se na investicijske projekte u:

Potpore uključuju:

 • 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 • 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 • 5. potpore za:
  • razvojno-inovacijske aktivnosti
  • aktivnosti poslovne podrške
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 • 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • 9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa